Pozdravy kazatelské rodinky 2

Milé sestry a bratři, milí přátelé z veselského sboru,

chci Vás pozdravit v polovině týdne. Situace kolem koronaviru se zatím nezlepšuje a nutná opatření se zpřísňují. Proto bych Vás chtěl povzbudit následujícím veršem:

„A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.“
(Ko 3:15)

Ve třetí kapitole apoštol Pavel vysvětluje Božímu lidu v Kolosách, jak žít novým životem. Nejprve je vyzývá, aby směřovali ke Kristu (a nikoliv k pozemským věcem), potom aby se zbavili starých způsobů jednání a nakonec, aby oblékli pozitivní vlastnosti (soucit, dobrota, skromnost, pokora a trpělivost). Především však mají mít lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.

A nyní zaznívá patnáctý verš, kde jsme všichni vyzváni, aby v našich srdcích vládl pokoj Kristův. Je pravda, že současné dění nás netěší a vzbuzuje obavy. Přesto si můžeme vybrat, zda se necháme strachem pohltit, nebo budeme věřit Pánu Bohu a necháme jej „utišit bouřky nad námi“. Pokud bude v našich srdcích vládnout pokoj, budeme prospěšní i svému okolí.

Když apoštol Pavel ztroskotal na cestě do Říma, tak ačkoliv vyhlídky na moři nebyly dobré, všechny lidi na palubě povzbuzoval. Ve Sk 27:36 pak čteme, že „všichni nabyli dobré mysli“. Buďme takovými Pavly pro lidi kolem nás.

Verš z Listu Koloským končí výzvou: „A buďte vděčni.“ Domnívám se, že i navzdory dané situaci každý můžeme prožívat vděčnost. Jen je někdy těžké si to uvědomit. Člověk může být vděčný za to, že je zdravý, že má co jíst, že se život zpomalil, že má více času na rodinu, že se celý svět modlí za vyřešení pandemie, že má možnost dohnat to, co dříve nestihl, že na něj myslí druzí lidé… je toho spoustu.

Chci nás všechny vyzvat, abychom i v této době vyjadřovali Pánu Bohu svoji vděčnost, a zároveň nám popřát, aby v našich srdcích vládl pokoj Kristův.

K podtrhnutí těchto myšlenek připojuji píseň od manželů Kogutových a Ellen Klodové.


Informace z církve

Pokud budou, rád bych v této sekci předával nejnovější informace z církve. Proto připojuji následující tři dokumenty/články:

Se zajištěním nákupů starším lidem se nabízím i já. Některé už jsem obvolával. Pokud byste potřebovali, neváhejte se na mě obrátit telefonicky (732 167 664) nebo emailem (jhavelka@casd.cz).


Přeji Vám pokojný zbytek týdne

Honza Havelka s rodinou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


− 1 = sedm